top of page
C-DM-KUCHYNA.JPG

Desing Manuál rieši možnosti otváranie dvierok
v kuchynskej linke.

Korpus kuchynský spodný

Dvierka bez madiel (Dotykové Blum TIP-ON otváranie)

Dvierka kuchynské + Madlá hranaté